Đơn hàng kỹ sư đang tuyển cập nhật mới nhất

Phí trọn gói 3900$

 1. Kỹ sư vận hành máy cơ khí NC, tiện, phay
 2. Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: HIMEJI-KYOTO
 5. Lương cơ bản: 200.000 – 300.000yên/tháng(Tùy năng lực)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí liên hệ

 1. Kỹ sư lắp ráp thiết bị cơ khí
 2. Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm
 3. Tiếng: N3 trở lên
 4. Tỉnh: HYOGO
 5. Lương cơ bản: 213.000(N3) – 279.000(N2)yên/tháng(Chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3900$

 1. Kỹ sư vận hành máy sản xuất
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4
 4. Tỉnh: KYOTO
 5. Lương cơ bản: 195.000 – 230.000yên/tháng(Tùy năng lực)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3900$

 1. Kỹ sư vận hành máy hàn robot và hàn thủ công
 2. Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm
 3. Tiếng: N4
 4. Tỉnh: OSAKA
 5. Lương cơ bản: 210.000 – 250.000yên/tháng(Tùy năng lực)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5000$

 1. Kỹ sư lắp đặt, bảo trì hệ thống điện nhà ở
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không yêu cầu
 4. Tỉnh: Vùng Kanto
 5. Lương cơ bản: 230.000yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3500$

 1. Kỹ sư quản lý công trình điện
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N3
 4. Tỉnh: AICHI
 5. Lương cơ bản: 220.000yên/tháng(chưa tăng ca + trợ cấp)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3800$

 1. Kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC
 2. Kinh nghiệm: Có
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: OSAKA
 5. Lương cơ bản: 200.000yên/tháng(chưa tăng ca + trợ cấp)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4000$

 1. Kỹ sư cơ khí: Vận hành máy sản xuất gỗ trong xưởng
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: KAIWA N4 trở lên
 4. Tỉnh: YAMAGUCHI
 5. Lương cơ bản: 189.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4000$

 1. Kỹ sư ô tô: Bảo dưỡng ô tô
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N3 trở lên
 4. Tỉnh: OSAKA
 5. Lương cơ bản: 200.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Ngưng tuyển Xem đơn

Phí trọn gói 4000$

 1. Kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC sản xuất linh kiện ô tô
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: SHIZUOKA
 5. Lương cơ bản: 1250 – 1500 yên/giờ(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4000$

 1. Kỹ sư cơ khí vận hành máy sản xuất dây điện công nghiệp
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: KAIWA N4 trở lên
 4. Tỉnh: AICHI
 5. Lương cơ bản: 201.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4700$

 1. Kỹ sư bảo dưỡng máy móc, thiết bị điện
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: FUKUOKA – CHIBA
 5. Lương cơ bản: 210.000 – 230.000 yên/tháng (chưa tăng ca + trợ cấp)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5500$

 1. Kỹ sư cơ khí: Gia công máy
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: SAITAMA
 5. Lương cơ bản: 200.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói N4 5000$ – N5 5500$

 1. Kỹ sư cơ khí vận hành máy tiện – phay SX linh kiện ô tô
 2. Kinh nghiệm: Có
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: AICHI
 5. Lương cơ bản: 205.000 yên/tháng(chưa tăng ca + trợ cấp)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí liên hệ

 1. Lễ tân, nghe điện thoại, điều phối xe
 2. Kinh nghiệm: Có
 3. Tiếng: N2 trở lên
 4. Tỉnh: Thành phố NAHA, OKINAWA
 5. Lương cơ bản: 230.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí liên hệ

 1. Lễ tân,chế biến, phục vụ món ăn,..
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4
 4. Tỉnh: TOKYO, OSAKA,..
 5. Lương cơ bản: 223.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí liên hệ

 1. Làm các công việc liên quan đến cửa hàng tiện lợi
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N3 trở lên
 4. Tỉnh: TOYAMA
 5. Lương cơ bản: 1100 yên/giờ
Xem đơn

Phí liên hệ

 1. Hỗ trợ thống kê, quản lý sản xuất, phiên dịch, quản lý TTS,..
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N3 trở lên
 4. Tỉnh: AICHI
 5. Lương cơ bản: 220.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3900$

 1. Lễ tân, thu ngân, bán hàng, làm bánh,..
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N3
 4. Tỉnh: SAITAMA
 5. Lương cơ bản: 220.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 2900$

 1. Thông dịch trong nhà máy SX linh kiện ô tô
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N2
 4. Tỉnh: AICHI
 5. Lương cơ bản: 200.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3400$

 1. Kinh doanh thương mại dịch vụ, phát triển mở rộng thị trường
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N2
 4. Tỉnh: FUKUOKA
 5. Lương cơ bản: 220.000 ~ 280.000 yên/tháng(đã tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3500$

 1. Kiểm tra, kiểm kê hàng trong kho logistics
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N3(biết đọc kanji)
 4. Tỉnh: OSAKA
 5. Lương cơ bản: 11.000 yên/ngày(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 3500$

 1. Nhân viên sân bay
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N2,N3
 4. Tỉnh: TOKYO – CHIBA
 5. Lương cơ bản: 200.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4500$

 1. Kiểm tra, đóng gói sản phẩm 
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: TOYAMA
 5. Lương cơ bản: 1100 yên/giờ(tùy theo năng lực)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4500$

 1. Kỹ sư làm các công việc ở cửa hàng tiện lợi
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Giao tiếp tương đương N3
 4. Tỉnh: TOYAMA
 5. Lương cơ bản: 1100 yên/giờ(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí liên hệ

 1. Lễ tân,chế biến, phục vụ món ăn,..
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4
 4. Tỉnh: TOKYO, OSAKA,..
 5. Lương cơ bản: 223.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí liên hệ Zalo

 1. Kỹ sư khách sạn(lễ tân, phục vụ, dọn dẹp)
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: TOCHIGI
 5. Lương cơ bản: 220.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí trọn gói 4700$

 1. Kỹ sư khách sạn
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N4 trở lên
 4. Tỉnh: FUKUOKA, OSAKA, TOKYO,..
 5. Lương cơ bản: 210.000 yên/tháng(tùy năng lực)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí liên hệ Zalo

 1. Kỹ sư khách sạn
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: TOKYO – OSAKA – KYOTO
 5. Lương cơ bản: 223.000 yên/tháng, lương giờ 1250 – 1350 yên/giờ(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói N2(2900$) – N3(3600$)

 1. Kỹ sư khách sạn
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N2, N3
 4. Tỉnh: KYOTO
 5. Lương cơ bản: 200.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5500$

 1. Kỹ sư khách sạn: đón khách, dọn phòng, phục vụ,…
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: N5
 4. Tỉnh: TOKYO
 5. Lương cơ bản: 200.000~230.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí liên hệ

 1. Kỹ sư quản lý công trình(quản lý thực tập sinh)
 2. Kinh nghiệm: Không, có là lợi thế
 3. Tiếng: N3
 4. Tỉnh: GIFU
 5. Lương cơ bản: 220.000 ~ 250.000 yên/tháng(Chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí liên hệ

 1. Kỹ sư quản lý, thi công móng nhà, xây dựng nhà, mộc, gỗ
 2. Kinh nghiệm: Không, có là lợi thế
 3. Tiếng: Không, có là lợi thế
 4. Tỉnh: KANAGAWA & SAITAMA
 5. Lương cơ bản: 250.000 yên/tháng(Chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí liên hệ

 1. Kỹ sư quản lý công trình xây dựng
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không, có là lợi thế
 4. Tỉnh: TOKYO
 5. Lương cơ bản: 250.000 yên/tháng(Chưa tăng ca)
Xem đơn

Phí trọn gói 4500$

 1. Kỹ sư thiết kế, gia công mộc nội thất nhà ở
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: OKAYAMA
 5. Lương cơ bản: 200.000 – 250.000 yên/tháng(Tùy năng lực)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5200$

 1. Tu sửa, cải tạo nhà hoặc nhập liệu vật tư, sắp xếp kho
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: SAITAMA, FUKUSHIMA, KANAGAWA
 5. Lương cơ bản: 250.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 4800$

 1. Kỹ sư quản lý công trình
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Giao tiếp tương đương N3
 4. Tỉnh: GIFU
 5. Lương cơ bản: 220.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5000$

 1. Kỹ sư thi công công trình & cầu đường
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: MIE
 5. Lương cơ bản: 220.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5500$

 1. Kỹ sư xây dựng dân dụng
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: SAITAMA – FUKUSHIMA – KANAGAWA
 5. Lương cơ bản: 250.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển

Phí trọn gói 5000$

 1. Kỹ sư chăn nuôi bò sữa
 2. Kinh nghiệm: Không
 3. Tiếng: Không
 4. Tỉnh: CHIBA
 5. Lương cơ bản: 200.000 yên/tháng(chưa tăng ca)
Xem đơn Ngưng tuyển
5/5 - (4 bình chọn)